% Ušetřete nákupem akčních produktů %

Můj košík
0
Servis
Na stiahnutie
Technická podpora
Prihlásit
 

Reklamácia, servis a vrátenie

Reklamácia, servis a vrátenie


Reklamácia, servis a vrátenie
 

Robíme všetko pre to, aby ste nikdy nemuseli navštíviť túto stránku "Reklamácia, servis a vrátenie". Ak by však predsa len došlo k situácii, že tak budete musieť urobiť, nájdete tu potrebné informácie o tom, ako postupovať pri reklamácii alebo vrátení tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote).


Reklamácie

 1. Napíšte sprievodný list s popisom závady a kontaktnými údajmi alebo vyplňte reklamačný formulár (na stiahnutie tu).
 2. Tovar spolu s príslušenstvom a sprievodným listom starostlivo zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil.
 3. Balík zašlite na uvedenú adresu:

  INTER-SAT,LTD
  MB-Elektro, spol. s r.o.
  M.R. Štefánika 82
  908 41 Šaštín – Stráže
  Slovenská republika
  tel. 0905 152 868
  mb-elektro@mb-elektro.sk  Na doručenie môžete využiť prepravcu, ktorý doručí zásielku priamo na našu adresu, napríklad Česká pošta, DPD, PPL, GLS, GEIS, Toptrans, InTime, WEDO, ... 
  V prípade, že chcete využiť doručenie do Z-boxu spoločnosti Zásilkovňa, je potrebné uviesť telefónne číslo príjemcu +420 734 440 766. V opačnom prípade nebude možné zásielku vyzdvihnúť a bude vrátená odosielateľovi.
 4. Servisné oddelenie zásielku prevezme, tovar dôkladne skontroluje a posúdi, či ide o oprávnenú reklamáciu.
 5. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie servisné oddelenie tovar opraví alebo vymení. V prípade neoprávnenej záručnej reklamácie alebo mimozáručnej reklamácie vás servisné oddelenie kontaktuje a poradí sa s vami, ako postupovať - vykonať platenú opravu/zaslať nový kus/nevykonávať opravu.
 6. Servisné oddelenie zašle reklamovaný tovar späť na vašu adresu.
 7. Ak chcete kontaktovať servisné oddelenie e-mailom, napíšte nám na servis@inter-sat.cz.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

 1. Napíšte sprievodný list, v ktorom uvediete, že chcete vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu v zákonnej lehote 14 dní. List by mal obsahovať aj vaše údaje a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť.
 2. Zásielku zašlite na uvedenú adresu:
  INTER-SAT LTD, org.
  Blučina 704
  664 56 Blučina

  Na doručenie môžete využiť prepravcu, ktorý doručí zásielku priamo na našu adresu, napríklad Česká pošta, DPD, PPL, GLS, GEIS, Toptrans, InTime, WEDO, ...
  V prípade, že chcete využiť doručenie do Z-boxu spoločnosti Zásilkovňa, je potrebné uviesť telefónne číslo príjemcu +420 734 440 766. V opačnom prípade nebude možné zásielku prevziať a bude vrátená odosielateľovi.

   
 3. Servisné oddelenie zásielku prevezme, dôkladne skontroluje tovar a zistí, či je tovar kompletný a nepoškodený, alebo je nekompletný či opotrebovaný. Na základe stavu tovaru sa určí suma, ktorá sa má vrátiť.
 4. V prípade problému (opotrebovanie alebo nekompletnosť) vás bude servisné oddelenie kontaktovať. V opačnom prípade sa tovar prijme do skladu, vytvorí sa dobropis a peniaze sa následne zašlú na účet uvedený v sprievodnom liste.
 5. Ak chcete kontaktovať servisné oddelenie e-mailom, napíšte nám na adresu servis@inter-sat.cz.

Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU.Môj balík prišiel poškodený

 1. Prosím, okamžite kontaktujte prepravnú spoločnosť
 2. Urobte si fotodokumentáciu

Pozáručný servis

 1. Kontaktujte nás na adrese podpora@inter-sat.cz a uveďte podrobnosti - typ výrobku, závadu, dátum nákupu alebo priložte fotografie/video. Poskytneme vám predbežnú cenu opravy alebo navrhneme alternatívne riešenie.
 2. Po prijatí stanovíme zmluvnú cenu opravy. V prípade zvýšenia ceny kontaktujeme zákazníka s reálnym rozpočtom, ktorý odsúhlasí alebo odmietne.
 3. Ak zasielate výrobok na opravu, v sprievodnom liste uveďte maximálnu cenu opravy spolu s opisom poruchy, kontaktnými údajmi a telefónnym číslom.
 4. Čas opravy závisí od dostupnosti materiálu. Máme však veľké zásoby náhradných dielov a príslušenstva, takže väčšinu porúch opravíme okamžite.
 5. Fakturácia za opravu, platbu je možné vykonať osobne v hotovosti alebo kreditnou kartou, na dobierku.

Cenník služieb - stiahnite si ho TU.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
  • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 2. Ak sa vada prejaví do dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 3. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vady po oprave,
  • v prípade výskytu viacerých vád tovaru.
 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej možno reklamáciu prijať, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.
 7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 8. Kupujúcemu právo z vadného plnenia nevzniká, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby.
 10. Kupujúci má možnosť voľby spôsobu uplatnenia reklamácie.
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 12. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.